[eBook] Modul SMK – Penanganan Susu Segar

Dengan membaca buku ini, cerahlah wawasan kita yang berkaitan dengan teknisnya. Di dalamnya terdapat pembahasan susu yang cukup lengkap terutama dalam hal pengujian. Pengujian yang dimaksud meliputi pengujian secara fisik seperti warna, rasa, dan seterusnya. Setelah itu dijabarkan pula pengujian secara kimia, dalam hal ini seperti kandungan lemak, protein, berat jenis, dan sebagainya yang berkaitan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh SNI. Saya rasa bukan hanya teman-teman SMK saja yang perlu membaca buku ini, akan tetapi semua kalangan peternakan, khususnya yang terjun di bidang Teknologi Hasil Ternak (THT).

Dengan demikian, saya hanya mengucapkan selamat mengunduh, semoga bermanfaat minimal bagi diri sendiri.

Untuk mengunduh klik cover dan berkomentar key….